Home
Achtergrond
Weblog
Weblog archief 1
Weblog Archief 2
Gastenboek
Fotoalbum
persfoto's
Contact

 

  Weblog Isa Kahraman

 

 

Zaterdag 12 november 2011 Mauro

Mauro beheerst het nieuws en daarmee ook het CDA. De Nederlandse pers is heel duidelijk, het CDA is de grote verliezer in deze kwestie. Hoe heeft dit kunnen gebeuren na het bekende congres in Arnhem vorig jaar? Daar hadden wij toch allemaal het gevoel dat het CDA weer terug zou gaan naar het eigen normen en waarden en minder alleen maar bezig zou zijn met machtspolitiek.

Ik ben zelf als vluchteling hier naar Nederland gekomen en ik ben elke dag nog steeds Nederland dankbaar dat ik hier opgevangen ben. Nederland heeft mij gebracht waar ik nu ben. Moet ik dan nu harteloos zeggen dat Mauro het niet verdiend om hier te blijven, want onze wetten laten dat niet toe. Ik kan dat niet en wil dat ook niet. In dergelijke gevallen laat ik liever mijn hart spreken dan mijn verstand en misschien is dit ook iets wat onze fractie in de Tweede Kamer een keer moet gaan doen. Als onze fractie haar hart meer laat spreken dan is er voldoende toekomst voor het CDA. Wij kregen als fractie van Harry Dul een email waarin hij zich ook uitspreekt over deze kwestie. Daarin plaatste Harry deze kwestie in relatie met Barmhartigheid. Ik zal Harry’s woorden hier niet herhalen maar hij eindigde zeer toepasselijk  ‘Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden’ .

Mauro is zoals vele andere vluchtelingen liefdevol opgevangen door Nederlanders die hun hart en huis openzetten voor mensen die hun vaderland hebben moeten verlaten. Hoe durven wij deze jongen uit zijn pleeggezin te halen en hem terug te sturen. Deze jongen heeft al een keer alles achter moeten laten. Gaan wij hem dit voor een tweede keer aandoen? Ik weet nog dat ik als kleine jongen naar Nederland kwam en ook wij liefdevol werden opgevangen door personen uit de Ontmoetingskerk aan de Boomkamp. Deze momenten in je leven vergeet je nooit meer.

Het CDA-congres heeft met 85% aangegeven dat het beleid mbt Alleenstaade Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) ruimhartiger moet worden. De leden hebben hier duidelijk gesproken en ik hoop dat onze Tweede Kamer Fractie deze boodschap duidelijk heeft gehoord en niet aankomt met dat deze resolutie niets zegt over het blijven van Mauro.  

 

Maandag 28 februari 2011 Minister Leers  bezoekt Aramese Organisaties

ENSCHEDE - Minister Gerd Leers (CDA) heeft maandag 28 febrauri een bezoek gebracht aan de Aramese gemeenschap in Twente. De bijeenkomst vond plaats bij Platform Aram en was geinitieerd door de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN).

Gerd Leers.
 

Na inleidende woorden van Erwin Ilgun, Theo Rietkerk en Isa Kahraman voerde Nurcan Yilmaz, de nieuwe voorzitter van de Aramese Federatie het woord. Ze vroeg de minister aandacht te hebben voor de positie van christelijke minderheden, en in het bijzonder de arameestaligen, in het Midden Oosten als in Nederland. Het standpunt van de Aramese organisaties is dat mensen vooral in het thuisland moeten blijven om de eeuwenoude cultuur, taal en tradities in stand te kunnen houden. Nederland en andere Europese landen zouden zich meer in moeten zetten om de rechten van minderheden te kunnen borgen. Zeer actueel zijn de onteigeningen van gronden rondom kloosters en dorpen door de Turkse staat waar Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt onlangs weer vragen over heeft gesteld. Ook vroeg ze aandacht voor het integratievraagstuk van aramese jongeren en ouderen in Nederland. Beide groepen hebben specifieke behoeften. De aramese verenigingen kunnen hier deels wel in voorzien maar hebben ondersteuning van overheden daarvoor nodig om op een professionele manier vanuit de eerste lijn hulp te kunnen bieden.

In zijn antwoord gaf de minister aan onder de indruk te zijn van de mate van integratie en organisatiekracht van de aramese gemeenschap. Hij zette het huidige beleid uiteen en benadrukte nogmaals dat Nederland een veilig heenkomen zal blijven voor de mensen die dat echt nodig hebben. Wel moet voorkomen worden dat door het stapelen van procedures mensen in een onzekere uitzichtloze situatie komen. De samenwerking met organisaties en gemeenschappen wordt zeker gewaardeerd en hij gaf daarom ook een pluim aan de gemeente Enschede. Eerder vertelde wethouder Wallinga namens B&W over de Enschedese praktijk welke de minister enthousiasmeerde.

bron: Huis aan Huis Enschede


 

Zaterdag 26 februari 2011 CDA Campagne op bezoek in Rijssen
 


Een delegatie van het CDA deed afgelopen zaterdag Rijssen-Holten aan in het kader van de campagne voor de verkiezingen voor Provinciale Staten op 2 maart aanstaande. Onder aanvoering van gedeputeerde Theo Rietkerk bezochten o.a. Bouwend Nederland voorzitter Elco Brinkman, staatssecretaris (Infrastructuur en Milieu) Joop Atsma en de Tweede Kamerleden Sabine Uitslag, Pieter Omtzigt en Eddy van Hijum de stad. 

Het gezelschap bracht eerst een bezoek aan de Citadel,het netwerkhuis. Daar werden ze verwelkomd door verschillende plaatselijke en regionale CDA-leden, waaronder Isa Kahraman, fractievoorzitter CDA Rijssen-Holten. De kandidaat-leden voor Provinciale Staten - Gerda ten Denge, Henk Kerkdijk en Martin Reesink - kregen de gelegenheid zich voor te stellen en Theo Rietkerk gaf een toelichting op het CDA-programma. Een van die speerpunten is het centraal stellen van (het herstel van) de bouw. De keuze voor de ‘bouwstad‘ Rijssen was dan ook snel gemaakt.
 
Toen de heer Brinkman zich wat later bij het gezelschap voegde, was iedereen het er over eens dat een verbreding van de A1 in Twente toch echt een issue is; infrastructuur is immers ook een speerpunt in het CDA-programma. Verder pleit het CDA voor een goede herstructurering, verruiming van stimuleringsmiddelen en stimuleren van duurzame en energiebesparende maatregelen. Lastenvermindering voor burgers, inkrimping van het ambtelijk apparaat en een investering in structuurversterkende maatregelen vormen de spin-off van het beleid dat het CDA voorstaat.
 
Vervolgens gingen de prominente CDA’ers Brinkman, Atsma en Rietkerk in debat met de Rijssense ondernemers over o.a. de actuele situatie in de bouw en de crisis- en herstelwet. Er werd gesproken over de uitvoerbaarheid van duurzaamheidaspecten in relatie tot de kosten, de doorlooptijd van bepaalde subsidieaanvragen en het bouwvolume in bijvoorbeeld de Vogelaarwijken.
 
Vervolgens begaf de CDA-promotiebus zich naar Reggefiber voor een rondleiding en informatiebijeenkomst, waar zij werden ontvangen door o.a. topman Dik Wessels. Reggefiber bouwt, beheert en exploiteert breedbandaansluitingen en informeerde de CDA’ers omtrent de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van glasvezel. In 2007 is Rijssen als eerste stad voorzien van glasvezel. Doelstelling van Reggefiber is alle huishoudens in Nederland toegang te bieden tot het snelste (open) breedbandnetwerk ter wereld. Een voor het CDA interessante ontwikkeling, omdat deze operatie zo’n 7.000 banen oplevert. Wessels riep op tot nog intensievere samenwerking tussen politiek en Reggefiber. Dit levert immers snelle doorlooptijden op en meer werkgelegenheid. Wessels: “Het verbaast mij dat de provincie een pilot uitzet om de glasvezel te testen. Wij zijn daar al jaren mee bezig”. Glasvezel heeft de toekomst, beaamt ook directeur Jordi Nieuwenhuis. Zeker in de zorg zijn er talloze toepassingen die het leven van de consument veraangenamen en bovendien energie besparen.
Hierna verliet het gezelschap de Reggestad en begaf zich naar de volgende verkiezingsbijeenkomst. 

 

Zaterdag 15 januari 2011, Begrotingsraad en strategische visie

U heeft waarschijnlijk ook gelezen dat wij tegen een motie voor het aanleggen van kunstgrasvelden hebben gestemd. Ik moet ook helaas erkennen dat dit geen fout is van de journalist. Wij hebben daadwerkelijk tegen deze motie gestemd. Soms is politiek onbegrijpelijk, maar ik zal toch dit trachten uit te leggen. Wij hebben tegen gestemd omdat dit binnen de coalitie nog geen volledige draagvlak heeft. Men erkend dat dit is opgenomen in het coalitieakkoord, maar daarbij is niet afgesproken dat dit meteen het eerste jaar gerealiseerd moet worden. Daarnaast is het ook zo dat de bezuinigingen die wij vanuit het Rijk opgelegd krijgen nog niet bekend zijn. Daarom hebben wij als coalitie afgesproken dat wij in deze begroting geen wijzigingen gaan aanbrengen. De kaderstelling in april is het juiste moment om deze punten in te brengen, dan is onze taakstelling voor de bezuinigingen ook bekend. U mag van uit gaan dat wij dan als fractie alles in het werk gaan stellen om in deze kaderstelling ons beloftes waar te maken. De algemen  beschouwingen die ik namens het CDA heb gehouden in de begrotingsraad is terug te vinden op de website van het CDA Rijssen-Holten www.cdarijssen-holten.nl  

Als ik deze bijdrage schrijf hebben wij vandaag een hele dag met de voltallige gemeenteraad, college en het managementteam gewerkt aan de nieuwe strategische visie van de gemeente. Laat ik beginnen met te zeggen dat wij een zeer constructieve dag hebben gehad. Alle fracties hadden een instelling om gezamenlijk een duidelijke visie voor onze gemeente te vormen. Vandaag was het de bedoeling om het geraamte van deze visie vorm te geven en ik kan u al verklappen dat de werktitel van onze nieuwe visie voor 2030 “Samen en ondernemend” is. Ik ben zelf zeer te spreken over onze eerste uitkomst van deze sessies. De komende drie maanden zal deze visie meer “body” krijgen en gaan we met elkaar ook de politieke discussie aan om de juiste nuances aan te brengen.

Ik wil mijn bijdrage afsluiten met u allen veel heil en zegen te wensen voor het nieuwe jaar. Mag het voor een ieder vooral een gezond jaar worden!

 

Donderdag 23 september 2010, Terug kijken op de zomer

De zomervakantie hebben wij al een tijd achter de rug en het politieke jaar is weer begonnen. Natuurlijk domineert de mogelijke samenwerking van VVV en CDA met de PVV het nieuws. Als lid van de evaluatiecommissie heb ik al menig bijeenkomst in het partijbureau in Den Haag hierover bijgewoond. De meningen zijn zeer divers, je hebt felle tegenstanders en een zelfde groep die dit een kans wil geven. Gelukkig heeft ons tijdelijke voorzitter de heer Bleeker een wijs besluit genomen om dit besluit voor te leggen aan alle leden. Dit is een gelegenheid voor alle leden om hun stem te laten horen, al ligt het mandaat om deel te nemen aan een coalitie bij de fractie. Ik acht de fractie wijs genoeg om naar het congres te luisteren, uiteindelijk zitten zij namens u in de Tweede Kamer als volksvertegenwoordigers.

Het positieve in dit gebeuren is dat er binnen de partij weer een discussie is over de inhoud. Waar staan wij voor als CDA en hoe dragen wij dit ook naar buiten. Deze discussie hebben wij de afgelopen jaren veel te weinig gevoerd. Sommigen zien dit als onenigheid binnen de partij, ik vind dit een gezond standpuntvorming binnen een partij. Ik hoop dat wij als partij de gelederen weer kunnen sluiten na de uitkomst van het partijcongres, ook als is de uitkomst niet hetgeen waar u op gehoopt heeft.

Lokaal zijn de eerste ruwe schetsen van de begroting al bekend. Zoals eerder al aangegeven zullen wij ook in onze gemeente niet kunnen ontkomen aan de bezuinigingen. Gelukkig hebben wij in de vorige periode al hierop geanticipeerd en komt de klap bij ons wat minder hard aan, al blijven ook wij niet zonder vervelende maatregelen. Het worden moeilijke keuzes waar wij het geld voor willen bestemmen, maar dat is onze taak als raad.

Waar wij als gemeente trots op kunnen zijn is het nieuwe Kulturhus in Holten het is een schitterend onderkomen geworden voor de maatschappelijke organisaties in Holten. Ik ben bang dat het Parkgebouw nu wel eens jaloers naar het Kulturhus kan gaan kijken. Op vrijdag 15 oktober is de officiële opening van het Kulturhus, maar nu al wordt er voluit gebruik gemaakt van dit prachtig gebouw.

  

 

Vrijdag 2 juli 2010, Evaluatiecommissie CDA

Vandaag ben ik gebeld door Henk Bleker, waarnemend voorzitter CDA, of ik zitting wil nemen in de evaluatiecommissie van het CDA. Ik was blij verrast en heb dit aanbod geaccepteerd. Deze commissie moet uitgebreid onderzoek doen naar de huidige situatie van het CDA. Maar wat ik nog belangrijker vind is hoe wij (het CDA) weer onze kiezers kunnen bereiken. Zie hieronder de opdracht omschrijving van de commissie. Naar aanleiding van mijn zitting in de commissie was ik te gast bij het programma Zomertijd van RTV Oost. De uitzending is terug te zien op http://www.rtvoost.nl/programma/programma.aspx?pid=332&datum=6-7-2010

Een oproep aan iedereen: Heb je een mening over de gang van zaken bij het CDA en weet je wat wij moeten verbeteren. Schroom niet, bel of mail mij jouw ideeën. Deze zal ik dan inbrengen in de commissie. Laat je stem horen!

 

Opdracht Evaluatiecommissie

De evaluatiecommissie wordt ingesteld door het Partijbestuur en rapporteert rechtstreeks aan het Partijbestuur.

De evaluatiecommissie krijgt als opdracht een brede en diepgaande analyse uit te voeren naar de oorzaken welke hebben geleid tot de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010. Op basis van de analyse wordt de commissie verzocht aanbevelingen op te stellen. Deze aanbevelingen dienen ter bijstelling van beleid en strategie en dienen derhalve, zoveel als mogelijk, praktisch van aard te zijn.

 

Het Partijbestuur geeft de Commissie een aantal aandachtspunten mee waarbij de richting wordt ingegeven door de betekenis van deze punten voor de verkiezingsuitslag en de betekenis van de christen-democratie .

Aandachtspunten:

1.       Zijn de in de jaren ’90 door het CDA ontwikkelde concepten nog houdbaar en werkbaar gezien de maatschappelijke (onder)stromen die gaande zijn? Welke rol speelt de christen-democratie in Nederland en onze (internationale) omgeving?;

2.       Welke sociologische trends kunnen worden aangemerkt als zijnde van belang voor de verdere ontwikkeling van beleid en strategie van de partij?;

3.       Welke kracht en betekenis kan worden toegekend aan de “C” van het CDA in het huidige (en toekomstige) tijdsgewricht? Eveneens: Welke rol en betekenis kan worden toegekend aan de positie van de verschillende geloofsrichtingen binnen de partij?

4.       Is het CDA nog in voldoende mate een volkspartij met verworteling in de gehele samenleving?

5.       Een analyse van de electorale bewegingen (o.m. redenen van stemgedrag van “blijvers, wijkers en thuisblijvers”);

6.       Hoe kan de cultuur binnen de partij worden gekenschetst? Te denken valt aan de verhoudingen tussen de verschillende gremia en de rollen van de verschillende actoren, de processen van besluitvorming, het systeem van checks en balances, het creëren van draagvlak en de toerusting van de partijorganisatie;

7.       Hoe kan de cultuur rondom de beelddragers en bewindspersonen worden geduid;

8.       De analyse en beoordeling van het proces van kandidaatstelling en samenstelling van de lijst alsmede het proces van samenstelling van het verkiezingsprogramma. Bijzondere aandacht gaat uit naar de door de partij gewenste rol van de Kamerleden (technocraten, volksvertegenwoordigers e.d.);

9.       De totstandkoming, wijze en uitvoering van de campagne(strategie).

 

Donderdag 27 mei 2010, Minister President Balkenende bezoekt Rijssen

Vandaag was minister-president Balkenende op bezoek in Rijssen. Het CDA heeft voor de tweede keer Rijssen uitgekozen om de verkiezingsbijeenkomst voor de oostelijke provincies te houden. Natuurlijk zijn wij zeer vereerd dat het CDA weer voor Rijssen heeft gekozen. Tijdens deze avond werden alle CDA kandidaten uit de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland aan het publiek voorgesteld. Donner hield een toespraak over waar het CDA voor staat. Minster Donner bespeelde het publiek voortreffelijk met een groot aantal leuke opmerkingen. De meeste mensen kennen minister Donner als een zeer serieuze man maar hij kan ook heel leuk zijn!

Natuurlijk ging Balkenende op deze avond ook nog in op de lijsttrekkersdebatten die hij gevoerd heeft. De VVD werd deze avond niet gespaard door Balkenende. Na afloop nam Balkenende alle tijd om met aanwezig op de foto te gaan en vragen te beantwoorden.

Een grote groep Syrisch Orthodoxe CDA-ers was deze avond aanwezig en wilde ook graag met Balkenende op de foto. Tevens waren de 2 tv-zenders van deze gemeenschap aanwezig om een interview af te nemen met de minister-president.  Naast de minister-president was er ook speciale aandacht voor Pieter Omtzigt. Pieter heeft zich de afgelopen 4 jaar vele malen ingespannen voor deze gemeenschap. Suryoyo Sat heeft mij ook geïnterviewd. Dit was natuurlijk een mooi moment voor mij om iedereen op te roepen om op het CDA te stemmen en met name op Pieter!

 

foto: copyright Gewargis beith Bahdo Suryoyosat

 

Donderdag 29 april 2010, Nieuwe College geinstalleerd

De verkiezingen zijn achter de rug en de coalitiebesprekingen ook. De nieuwe coalitie in Rijssen-Holten wordt de komende vier jaar gevormd door SGP, CDA, CU en PvdA. Voor sommigen zal dit als een verrassing zijn gekomen dat deze 4 partijen elkaar gevonden hebben, maar gezien het verloop van de onderhandelingen is dit niet helemaal onlogisch. Laat ik beginnen bij het begin, de SGP is de grootste partij gebleven en heeft nog eens een extra zetel weten te pakken.

Twee dagen na de verkiezingen zijn de 6 partijen met elkaar om tafel gaan zitten. Elke fractie had 2 personen hiervoor uitgevaardigd. Namens het CDA waren dat Henk Nijkamp en ondergetekende. Burgemeester Van Veen en het ambtelijk apparaat hadden een matrix opgesteld waarin de partijen hun standpunten konden weergeven op de verschillende onderwerpen. Afgesproken is om deze matrix binnen 3 weken te retourneren. Nadat wij uit elkaar zijn gegaan zijn de onofficiële onderlinge gesprekken gestart. Ik heb ook alle fracties gesproken en heb afgekaart hoe wij tegenover elkaar stonden. We hebben als CDA geen enkele partij uitgesloten. Wel hadden wij natuurlijk wel onze voorkeuren.

De SGP fractie benaderde mij met de mededeling dat ze het proces van de matrix te stroperig vonden en graag met een viertal partijen om tafel wilden zitten. Ik heb aangegeven dat de SGP dit voorstel moet doen in aanwezigheid van alle 6 partijen. Dit gebeurde en de SGP gaf daarin aan dat zij graag met de grootste 4 partijen (SGP,CDA, CU en PvdA) om tafel wilden zitten om te kijken of ze gezamenlijk tot een akkoord konden komen. Wij hebben als CDA met dit voorstel ingestemd, omdat de grootste partij het recht heeft om een opening te doen.

Het was mij wel duidelijk dat de huidige situatie bezien er waarschijnlijk geen breekpunten zouden zijn. Als CDA hebben wij onze speerpunten in het coalitieakkoord gekregen, waar wij trots op kunnen zijn. Natuurlijk is dit een coalitieakkoord op hoofdlijnen omdat de financiële vooruitzichten bepalend zijn voor wat wij als gemeente de komende jaren kunnen realiseren.

Daarnaast gaan wij dit jaar een start maken met een nieuwe strategisch perspectief.  Al met al denk ik dat wij met een brede coalitie als deze blij kunnen zijn, want de komende jaren worden zeer moeilijk. Er moet fors bezuinigd worden op de begroting, wat pijnlijke beslissingen gaat opleveren.

Er wordt ook gezegd dat Holten niet meer vertegenwoordigd is in de nieuwe coalitie. Laat ik me dan bij de feiten houden. Het CDA heeft 2 van de 5 raadsleden uit Holten, daarnaast is de wethouder en eerste loco-burgemeester van het CDA afkomstig uit Holten. Wat mij verbaasd is dat partijen die zeggen dat zij Holten vertegenwoordigen samen even veel raadsleden uit Holten hebben als het CDA alleen.

Laat ik duidelijk zijn: Het CDA is de partij voor Rijssen-Holten; dus zowel voor Holten als voor Rijssen, maar ook voor de inwoners van Dijkerhoek en andere buurtschappen in onze gemeente!
 

Ik wil afsluiten met het nieuwe college veel succes te wensen de komde 4 jaar!

 

Maandag 8 maart 2010, Verkiezingen 2010 en coalitie onderhandelingen

Het waren slopende weken naar de verkiezingen toe. Als lijsttrekker wordt je tijdens deze dagen naar de verkiezingen geleefd. Ik heb een groot aantal debatten mogen voeren. Het debatteren begin ik steeds leuker te vinden, vooral als het publiek zich mag mengen in het debat. Een voorbeeld van zo’n debat was het debat bij de Jacobus Fruytierschool. Leuk om met meer dan 150 leerlingen het debat aan te gaan. Op die leeftijd kijken jongeren ook heel anders tegen de politiek aan. Een ander leuk moment was het debat in Amsterdam voor “beste raadslid van Nederland”. Het mooiste van een dergelijke dag is het op stap zijn met 30 CDA-ers en er een leuke dag van maken en dit is zeker gelukt. 

Dan is het woensdag 3 maart 21.00 uur. Met spanning stonden wij te wachten op de eerste uitslagen van de verschillende stembureaus. Bij de uitslagen van de eerste 2 stembureaus stond het CDA op 3 zetels. Er gaat dan heel veel door je heen, waar zijn wij de fout in gegaan, etc. Maar je beselft ook dat dit maar 2 van de 16 bureaus zijn. Als alle uitslagen bekend zijn komt het CDA op 5 zetels uit.

Dankzij alle CDA-leden hebben wij een geweldig resultaat neergezet. Tegen alle trends in hebben wij als CDA Rijssen-Holten onze 5 zetels behouden. Speciale dank gaat uit naar onze campagneteam onder leiding van Gerrit Smelt. Zij hebben de afgelopen weken veel fantastisch werk verricht.

Mijn grootste dank gaat toch uit naar onze kiezers!! In deze moeilijke tijden hebben onze kiezers nogmaals hun vertrouwen uitgesproken in het CDA!

Als ik dit stukje schrijf hebben wij als partijen het eerste gesprek gehad over de mogelijk te vormen coalitie. Met de uitslag van deze verkiezingen zijn er een groot aantal coalities mogelijk en bij voorhand moeilijk aan te geven welke het meest voor de hand ligt.

 

 

 

 


Isa Kahraman | cda@isakahraman.nl